Určite ste už počuli príbeh, keby niekomu poisťovňa nevyplatila poistné plnenie, hoci klient mal naň nárok. Možno sa to stalo práve vám alebo niekomu z rodiny. Následne klient stráca vieru v produkt životného poistenia, cíti sa oklamaný a nahnevaný. Za väčšinou nevyplatených peňazí stojí jeden jediný problém – nesprávne nastavená zmluva, kedy klient žial nemal nárok na poistné plnenie, avšak o tom ani nevedel.

Ako si správne nastaviť svoje poistenie?

  • Najskôr je potrebné zistiť vašu aktuálnu situáciu a definovať, čo potrebuje vaše životné poistenie pokryť a v akej výške. 
  • Aby sa predišlo tomu, že poisťovňa nevyplatí poistné plnenie, zmluva musí obsahovať pripoistenia, z ktorých si pri poistnej udalosti prajete nárokovať vyplatenie poistného plnenia.

Oplatí sa mi to?

  • Väčšina našich klientov má uzatvorené rizikové životné poistenie hlavne z dôvodu zabezpečenia hypotéky a rodiny, kedy v prípade smrti alebo invalidity rodina zostáva bez jedného zo živiteľov, čo sa môže veľmi negatívne odzrkadliť na celkových rodinných financiách. Do poistenia zahŕňame aj poistenie a kapitál na výchovu detí do ich 25. roka života.
  • Rovnako negatívne sa na finačnej situácii klienta podpisuje chorobatrvalé následky spôsobené úrazom alebo invalidita. Ak klient už nie je schopný produkovať dostatočný príjem na pokrytie nie len svojich mesačných výdavkov, ale aj ďalšie náklady spojené s liečbou ochorenia alebo trvalých následkov, riešením je práve životné poistenie.
  • Finančné straty spôsobené práceneschopnosťou alebo vážnymi úrazmi, ktorých liečenie si vyžaduje dlhšie obdobie, môžeme nahradiť vyplatením poistného plnenia z poistky. 

Klientom odporúčame rizikové životné poistenie vytvorené na mieru ich individuálnym potrebám, ale je to predovšetkým voľba klienta, ako zodpovedne pristupuje ku svojim záväzkom voči sebe a rodine.

Máte už poistku aj so sporením?

Medzi najviac nevýhodné produkty, aké na trhu poznáme patria práve kombinové poistenia s investičnou zložkou. Dôvodom sú astronomické poplatky, ktoré klienti platia počas celého trvania zmluvy. Zo skúseností vieme, že 90% klientov o týchto poplatkoch netušili do momentu, kedy sme im nespravili bezplatný audit týchto zmlúv. 

Ak máte nejaké zmluvy so sporiacou zložkou a neviete, či nezahŕňajú tieto skryté poplatky, môžete sa na nás obrátiť a poplatky vám vysvetlímeprepočítame a sami sa rozhodnete, či si zmluvu ponecháte alebo nájdeme lepšie, a hlavne lacnejšie riešenie

Stretnime sa osobne alebo online a pomôžeme vám pripraviť bezplatnú finančnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri na Životné poistenie